Owady i Spółka

Archive

Featured Image
22 paź

Skorpiony

Skorpiony Spotkacie u nas niewielkiego europejskiego skorpiona oraz znacznie większego – skorpiona azjatyckiego. Oba te gatunki, charakteryzują się słabym jadem, niestanowiącym zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka.   Prezentowane gatunki 2 Dieta owady, drobne zwierzęta

admin_gekiyaku
22 października 2020
0