Owady i Spółka

Skorpiony

Content Image
Skorpiony

Spotkacie u nas niewielkiego europejskiego skorpiona oraz znacznie większego – skorpiona azjatyckiego. Oba te gatunki, charakteryzują się słabym jadem, niestanowiącym zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka.

 

Prezentowane gatunki2
Dietaowady, drobne zwierzęta