Owady i Spółka

Regulamin

Content Image

Pl/REGULAMIN WYSTAWY „OWADY I SPÓŁKA W ZOO”

 1. Zajęcia stacjonarne Owady i Spółka w ZOO organizowane są przez firmę:

  Owady i Spółka Maciej Kupczak
  ul. Jana Pawła II 28
  34-326 Pietrzykowice
  NIP: 5532360492
 1. Zajęcie organizowane są pod adresem Bielsko-Biała, Wzgórze 18
 2. Wejście na wystawę odbywa się po zakupie biletu wstępu.
 3. Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren wystawy.
 4. Po wejściu na wystawę zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.
 5. Zakupionego biletu nie można przekazać osobom trzecim.
 6. Kupując bilet akceptujesz niniejszy regulamin i zobowiązujesz się do przestrzegania wskazań personelu
 7. Na wystawie kategorycznie zabrania się :
 8. fotografowania zwierząt z użyciem lampy błyskowej
 9. samodzielnego otwierania terrariów, odwracania ich i przesuwania
 10. samodzielnego wyjmowania zwierząt
 11. stukania w szybę
 12. wspinania się na ekspozytory
 13. spożywania posiłków i napojów
 14. zrywania/niszczenia roślin
 15. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na wystawie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
 16. Dopuszczalne jest trzymanie zwierząt na ręce/dotykanie zwierząt, ale wyłącznie tych, które zostały wskazane przez personel
 17. Trzymanie/dotykanie zwierząt może odbywać się wyłącznie pod nadzorem personelu
 18. Organizator wystawy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 19. Na terenie wystawy możliwe jest ukąszenie, ugryzienie, użądlenie, wyczesanie włosków przez pająki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu spowodowane dotykaniem przez Odwiedzającego zwierząt.
 20. Za rzeczy pozostawione w szatni Organizator nie odpowiada.
 21. Za bezpieczeństwo grup zorganizowanych odpowiadają ich Opiekunowie.
 22. Opiekunowie grup zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na zachowanie dzieci podczas wizyty na wystawie
 23. Za szkody powstałe z winy Odwiedzających odpowiedzialność ponoszą sami Odwiedzający lub ich Opiekunowie.
 24. Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone na terenie wystawy wyznaczone są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.